Descripció

Alfons Clavera és un destacat advocat que va començar la seva carrera jurídica l’any 1992, inspirat per una tradició familiar d’advocats. Va combinar aquesta vocació amb la seva passió per l’educació, començant a ensenyar dret a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) poc després de completar els seus estudis. La dedicació a l’advocacia i l’ensenyament són dos aspectes clau de la seva vida professional.

Clavera és conegut per la seva meticulositat i amor per l’estudi profund de cada cas. Ha compartit els seus coneixements durant més de dues dècades com a professor de dret civil, dret internacional públic i privat i dret administratiu. La seva creença en l’educació sòlida com a base per a tot advocat és innegable.

A més de la seva tasca com a advocat i professor, Clavera ha estat actiu en la política i els drets humans, contribuint a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i a defensar els drets fonamentals. La seva dedicació i passió pel coneixement fan d’Alfons Clavera un professional exemplar que serveix tant la seva comunitat com la seva professió amb integritat i determinació.

El seu reportatge al llibre Advocats d'Andorra