Rossa Pol Advocats

Des de la independència total, i amb la discreció més absoluta, tenint en compte el seu deure de secret professional, la firma Rossa Pol Advocats treballa en un marc de respecte cap als seus clients, pels que busca amb objectivitat i honestedat els resultats òptims, sempre d’acord amb la Llei.

Rossa Pol Advocats obté la confiança dels seus clients proposant qualitat en el servei i atenció que els presta, de la manera més personalitzada i adaptada possible, des de la lleialtat, la probitat i el rigor absolut en relació amb la deontologia i l’ètica de la professió d’advocat.

Les prestacions professionals de Rossa Pol Advocats abasten tant l’àmbit civil -dret de família, contractes, laboral i mercantil entre d’altres-  com l’àmbit administratiu i el penal; en l’esfera extrajudicial i, quan s’escau, judicial.

 

El seu reportatge al llibre Advocats d'Andorra