Descripció

Joan Casajuana destaca la gestió de conflictes jurídics i la defensa dels interessos del client com a pilars fonamentals de la professió. Considera que l’advocat ha de guiar el client cap a una reflexió profunda sobre el cas i els seus autèntics interessos.

Amb una sòlida formació en Dret i una carrera que inclou rols com a secretari judicial, fiscal i batlle, Casajuana valora l’aprenentatge pràctic i la continuada revisió del dret, especialment en temps de crisi.

El seu enfocament principal és en dret civil, mercantil i administratiu, amb especialització en dret urbanístic. Destaca la importància de mantenir un equilibri entre la passió pels casos i la distància necessària per ser lúcid davant del Tribunal.

Casajuana aboga per la conciliació entre la vida professional i personal i subratlla la importància de la lectura i la formació contínua. Fora del despatx, gaudeix del temps amb la seva família i té diverses aficions, com l’esquí, els viatges i la bona taula.

El seu reportatge al llibre Advocats d'Andorra