Josep Rodríguez - Advocat

Josep Rodríguez – Advocat és una firma jurídica unipersonal, liderada pel seu titular i focalitzada en l’assessorament jurídic internacional, operacions comercials i societàries de caràcter transfronterer. Els seus clients són empreses familiars amb clara vocació internacional.

Josep Rodríguez – Advocat va néixer amb la voluntat d’acompanyar els empresaris en el complex camí d’internacionalitzar les seves societats. L’advocat assumeix el rol d’assessor estratègic en els processos d’internacionalització en què intervé. Per fer-ho, compta amb els sòlids coneixements, els vincles i l’experiència necessària per tal que la tasca d’expansió arreu del món sigui efectiva i exitosa. 

 

El seu reportatge al llibre Advocats d'Andorra