JS Advocats

Considerem que un dels pilars fonamentals de la professió de l’advocacia és la relació amb el client. Per aquest motiu, la nostra filosofia es basa en el tracte personalitzat amb el servei al client dins de les diferents àrees d’especialització del despatx. Un dels nostres objectius és tractar al client amb la màxima lleialtat i professionalitat, treballant per la defensa dels seus drets i interessos en recerca de la justícia.

Tenint en compte que és necessari treballar en equip per poder afrontar les diferents situacions jurídiques des de diferents perspectives, el despatx gaudeix d’assessorament tècnic extern amb diferents professionals i especialistes amb els quals col·labora, com ara procuradors, metges especialistes, pèrits, psicòlegs, comptables, entre d’altres.

El seu reportatge al llibre Advocats d'Andorra