Bufet Cristòfol

A Bufet Cristòfol posem per davant els interessos del client. El nostre objectiu és que aquest rebi l’assessorament que s’adapti millor al seu cas. L’especialitat del despatx són els assumptes civils de tot tipus, compravendes, herències, llegítimes, substitucions hereditàries, arrendaments, així com els administratius i comptem amb col·laboradors per qüestions penals.

A Bufet Cristòfol estudiem en profunditat els assumptes i us proposem solucions preferentment extrajudicials, però si no son possibles us defensarem als tribunals de justícia.

El seu reportatge al llibre Advocats d'Andorra